Regulamin Zagroda Dębki.

• W sezonie zmiana turnusów następuje w soboty.
• Odbiór kluczy i zameldowanie gości od godziny 15.00.
• Zdanie kluczy do godziny 10.00.
• Po otrzymaniu kluczy zalecamy upewnić się, że wyposażenie i stan domku jest zgodny z
opisem, w razie jakichkolwiek braków lub usterek prosimy o ich zgłoszenie.
• Wszelkie usterki i awarie powstałe w czasie pobytu prosimy niezwłocznie zgłosić.
• Przed oddaniem kluczy nastąpi ponowne sprawdzenie wyposażenia i stanu domku.
• Najmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe z jego winy.
• Za rzeczy wartościowe i pieniądze pozostawione w domkach, apartamentach oraz na terenie całego ośrodka
nie ponosimy odpowiedzialności.
• Po godzinie 22.00 na terenie ośrodka nie mogą przebywać osoby w nim niezameldowane.
• W trosce o bezpieczeństwo podczas nieobecności w domku i apartamencie wszystkie okna powinny być
zamknięte oraz nie należy pozostawiać włączonych żadnych urządzeń elektrycznych (w
szczególności kuchenki elektrycznej)
• Na terenie ośrodka, na wyznaczonym miejscu mogą parkować samochody najmujących domki
(parking nie jest strzeżony)
• Dzieci przebywające na terenie całego ośrodka, w szczególności podczas korzystania z placu
zabaw, powinny być pod stałą opieką osób dorosłych
• Na terenie całego ośrodka obowiązuje cisza nocna w godz. od 22.00 do 7.00.
• Na terenie całego ośrodka obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk.
• W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia.
• Nie przyjmujemy zwierząt.
• Nie przyjmujemy osób nieletnich oraz grup młodzieżowych.
• Dzieci wliczone są w całkowitą liczę osób zakwaterowania.
• Dopłata 50zł/doba/os ponad maksymalną liczbę osób dopuszczonych, za wcześniejszą zgodą właściciela obiektu

Najmujący wpłacając zadatek oświadcza iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje warunki regulaminu Zagroda Dębki.